Benvinguts de nou als nostres continguts,

Durant l’etapa d’Educació Infantil els hàbits d’autonomia són bàsics per a un bon desenvolupament integral dels infants i de la seva autoestima, per això és important que tant a l’escola com a casa es vagin assimilant certs hàbits treballant-los a diari.

A la llar d’infants s’adquireixen uns hàbits i rutines que faciliten el desenvolupament, l’autonomia, la socialització i el benestar del nen/a i ajuden també a organitzar la jornada escolar.

Aquests moments per dir-nos el “bon dia”, mirar quin dia fa i quins nens i nenes han vingut a l’escola, fer el canvi de bolquers, l’hora dels àpats o preparar-nos per fer la migdiada traient-nos les sabates, beure aigua o rentar-nos les mans a la pica, són essencials per a nosaltres.

A l’hora de treballar els hàbits és important crear una atmosfera tranquil·la i agradable en la que es respecta el ritme individual de cada infant. S’han d’observar els progressos dels infants per petits que siguin i saber-los valorar per motivar al nen/a a seguir avançant.

Com a educadors/es no només hem de limitar-nos a ensenyar els hàbits, si no que hem de fer de models i acompanyar-los en el seu bon assoliment, de tal manera que acabin fent-se de manera natural i no suposin cap esforç.

La satisfacció d’adquirir hàbits d’autonomia dóna seguretat i confiança, per tant és important que es reforcin a casa i fer així que el nen/a es senti part activa en el seu aprenentatge. La sobreprotecció no afavoreix als infants ja que no deixa que avancin en el desenvolupament de la seva autonomia, aprenentatges ni sociabilitat.

Cal doncs, establir uns vincles i una comunicació entre famílies i escola per tal d’anar tots a una en l’assoliment dels principals hàbits.

Els hàbits ensenyats i treballats a les escoles es poden dividir de la següent manera:

  • Hàbits d’autonomia i higiene personal: vestir-se i desvestir-se, rentar-se la cara i les mans, mocar-se, esternudar o tossir amb la mà a la boca, eixugar-se i rentar-se després d’anar al lavabo, menjar sense ajuda ni embrutar-se, etc.
  • Hàbits de sociabilitat: compartir i jugar sense barallar-se, ajudar als altres, respectar el torn mentre escoltem el que diuen, saludar quan arribem o marxem, seure bé, demanar les coses si us plau i donar les gràcies, etc.
  • Hàbits d’activitats: escoltar, utilitzar els estris correctament, participar en les activitats proposades, acceptar les normes de convivència, etc.
  • Hàbits d’ordre: recollir, llençar els papers a la paperera, deixar l’abric al penjador, etc.

Bé, esperem que aquest post us resulti útil i que els consells que hi hem proposat us facin un bon servei, gràcies per llegir-nos!!

El dol en la infància

No hem d’ocultar la realitat als nens ni protegir-los de la mort, però sí ajudar-los en el procés de dol. 

L’autoestima

Una bona autoestima farà que el nen o la nena experimenti efectes positius en la seva vida.

Escoltar els infants

Per establir un bon vincle, és condició que es doni una bona comunicació en la que hi conflueixen l’adult i el nen.

Share This