Benvolguts associats i amics,

A la primera infància l´exploració motora apareix més com a experiència d´aprenentatge que com a diversió; per això aquestes esperiències motrius es poden utilitzar com eines per a l´educació degut als següents factors:

-Els nens ràpidament s´involucren en activitats motores, gaudeixen d´elles i les necessiten per créixer i desenvolupar-se.

-És per mitjà del moviment que adquireixen confiança en si mateixos.

-Entre el moviment físic i el desenvolupament psíquic, hi ha una estreta interrelació, de tal manera que a través dels estímuls físics és possible influir en el desenvolupament intel.lectual del nen.

-Des del naixement del nadó, sabem o intuïm la importància dels exercicis físics per tenir una bona coordinació corporal i uns sentits preparats per aprendre bé.

-És sumament important entendre la importància del desenvolupament motor com a base en l´adquisició de postures i moviments.

-Durant la infancia, el control físic del cos està en íntima relació amb la confiança que el nen adquireix en ser conscient de l´ambient que l´envolta i cap al qual es mou.

-La manca d´algun aprenentatge a nivel motor durant la primera edat pot traduir-se més tard en dificultats d´aprenentatge. El moviment desorganitzat i la falta de coordinació pot representar més tard en el nen una manca de capacitat d´adaptació així com de varietat i harmonia en el moviment i en conseqüència una disminució del seu potencial.

-Hi ha grans variacions en les respostes dels nens amb desenvolupament típic segons segueixin o no el patró mig. Molts nens poden presentar diferències en la seva evolució normal encara que siguin neurològicament saludables.


 

Degut a la importància del desenvolupament motor durant la primera infància, de l’apartat anterior cal estar receptiu/va a:

-Detectar precoçment els factors de risc biològic, psicològic i socio familiar que poden afectar el desenvolupament normal de l`infant.

-Detectar a edats precoç els senyals d`alerta o qualsevol alteraciò en el desenvolupament.

-Aconseguir que el nen aprengui a organitzar-se la resposta motriu de tot el seu cos.

-Aportar una visió estratègica sobre la prevenció d´alteracions motrius dels infants.

-Intentar treballar els infants aviat i així podem evitar que tinguin problemes motrius més endavant.

-L`essencial no és l´edat, sinó la qualitat del gest, l´harmonia del cos i del moviment, la gran riquesa de variants pel mateix moviment, la gran diversitat de les posicions adaptades, la movilitat durant l´acctivitat…

-Ajudar cada infant a conseguir el seu màxim potencial per funcionar de manera independent i promoure la seva participació activa a casa, a l´escola…

-Tots el infants necessiten realitzar activitats motrius.

Exemple. El nen que li costa gatejar.

Primer de tot hem de saber com d´important és el gateig:

-Facilita la integració dels dos hemisferis ( patró creuat).

-Ajuda la integració sensorial i a les habilitats cognitives.

-Augmenta la força i la coordinació (“cintura escapular y cintura pélvica”).

-Al gatejar es posa el pes sobre la vora cubital (costat del dit petit) de la mà,la qual cosa ajuda a preparar la mà per habilitats posteriors més refinades, com l´escritura.

-Entre altres beneficis.

Com el podem ajudar ?

Maneig físic directe per establir una base postural normalitzada.

Realitzar exercicis concrets depenent si el problema es troba en malucs-pelvis o en cintura escapular o en un altre lloc.

No s`avançarà ni s`accelerarà el pas per les etapes de desenvolupament sinó que es potenciarà al màxim el que cal desenvolupar en cadascuna d`elles.

Gràcies de nou per seguir els nostres continguts, esperem que aquest article us resulti molt pràctic!!

Lluïsa Zabala

Fisioterapeuta especialitzada en 0-3 anys 

També us pot interessar…

Comunicat AGÈNCIA CATALANA DE CONSUM.

Aclariments i propostes de l’agència Catalana del Consum del Departament d’Empresa i coneixement en relació amb les quotes de les escoles bressol i llars d’infants privades en el context actual d’estat d’alarma i de confinament de la població.

Share This