Benvingudes i benvinguts a la nostra actualitat,

Ahir, 4 de febrer de 2020, l’Associació Catalana de Llars d’Infants va mantenir una reunió amb l’Hble. Conseller d’Educació per tractar diferents assumptes que preocupen al sector.

En relació a la subvenció, ens va comunicar que la segona quinzena de febrer sortirà publicat al DOGC la Resolució d’atorgament de la subvenció destinada a l’escolarització d’infants de zero a tres anys per al curs 2018/2019, amb un mòdul de 311 euros per alumne/curs, i que a l’agost del 2020 es publicarà la Resolució de convocatòria per a la subvenció del curs 2019/2020.

Progressivament aquesta subvenció ha d’anar augmentant fins assolir els mòduls econòmics inicials que es preveu s’assoleixi abans de 5 anys. Tanmateix es va comprometre a que l’any 2021 ens posem al dia respecte els cursos escolars, publicant-se la convocatòria abans d’iniciar el curs i no com ara que les convocatòries són per cursos ja finalitzats.

Pel que fa al Projecte de Decret dels serveis de criança a la llar per a la petita infància (mares de dia / mainaderes) el Departament d’Educació no és partidari i va presentar al·legacions al projecte al igual que la nostra associació. Des de la nostra entitat s’està fent seguiment de la tramitació d’aquest projecte manifestant la nostra oposició.

També es va parlar de la reforma del Decret 282/2006, de 4 de juliol, dels requisits dels centres del primer cicle d’educació infantil, per flexibilitzar la ràtio d’educadores, els espais i els horaris. En aquest sentit, el Departament d’Educació convidarà a la nostra Associació per participar en la nova redacció.

Per finalitzar, es va defensar la necessitat de mantenir la unitat del primer cicle de l’educació infantil i la gran importància d’aquesta etapa educativa.

 

 

També us pot interessar…

Comunicat AGÈNCIA CATALANA DE CONSUM.

Comunicat AGÈNCIA CATALANA DE CONSUM.

Aclariments i propostes de l’agència Catalana del Consum del Departament d’Empresa i coneixement en relació amb les quotes de les escoles bressol i llars d’infants privades en el context actual d’estat d’alarma i de confinament de la població.

Share This